Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 19

Chương 19: Khúc nhạc dạo trước cuộc hẹn 
  • Edit: Thiên 
  • Beta: Thiên 

.

Chán chường ngủ suốt buổi chiều, ăn tối xong, Triệu Ngang lại hỗn loạn login.

Nhân vật vẫn đứng chỗ Tiền Hoành Vũ Tô Châu, trước tiên Triệu Ngang hủy nhiệm vụ đã thất bại hôm qua, trở về sư môn.

Dù sao sau chuyện ban sáng, cậu cũng không còn tâm tư làm gì khác, dứt khoát đi nhận nhiệm vụ sư môn đã vứt bỏ mấy ngày.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 19”