Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 16

Chương 16: Mâu thuẫn trở nên gay gắt 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Trong phụ bản bọn họ dứt khoát không đi hết bản đồ tìm quái, đứng ở một góc nhỏ, trên đỉnh đầu mỗi người liên tiếp một chuỗi thô tục, Triệu Ngang lần đầu tiên cảm thấy không mắng chửi người cũng là một loại nguyên tắc sai lầm.

[Mật] các hạ nói với [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành]: không nhìn đội viên đã đi vào yoyo73

[Mật] [Ô Nhân Yêu Khuynh Thành] nói với các hạ: !!! Đồ đệ ngốc !!! Con nhỏ đó có phải lại bới móc không?

Trò chuyên riêng của hai người nhanh chóng bị một đống ‘Mài khôn bít xấu hộ à?’ ‘.↘… khún nạn,…, cúc’ … đẩy lên.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 16”