Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 15

Chương 15: Oan gia ngõ hẹp 
  • Edit: Thiên
  • Beta: Thiên 

.

Không giống Ô Nhân Yêu Khuynh Thành, Triệu Ngang đối với bang hội này, không có mấy tình cảm không dứt được, nếu không phải chuyện Nhạc Doanh Phong khiến cậu hoàn toàn mơ hồ, cậu có lẽ sẽ không bao giờ bước trở vào bang hội này một bước.

Trong bang có giao tình với cậu tính cả Ma Tôn tổng cộng cũng chỉ bốn người, bây giờ Tu Đáng Khinh còn mất tích, cả game cũng không vào.

Tiếp tục đọc “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 15”