~Góc Lười~

Góc lười của Thiên và Hân~

Nhắn nhủ~

Mèo Lười Ngủ Nướng

oOo~oOo~oOo . Thiên: _(:3 rz)_ ————————————————————————— Hân: Lười thâm niên, không dám hứa gì và không có lịch post truyện cụ thể 😂😂😂