Bảo bối thiên hạ – Chương 13 (Q1)

Chương 13: Nhiệm vụ chuyển chức (1)
  • Edit:Nguyệt Dạ
  • Beta: Đông Thiên

Khụ không có gì để nói cả …

**********************************************

Quần đảo phía đông biển Lăng Vân là từ hơn mười đảo nhỏ hợp thành, trên mỗi đảo lại có các loại quái có cấp bậc khác nhau, là một nơi rất thích hợp để thăng cấp.

Muốn từ đảo này sang đảo khác thì phải dùng truyền tống trận, chỉ là truyền tống ở đây chỗ xuất hiện tùy tiện, cũng không phải lần lượt tự truyền tống.

Đã từng tới nơi này mấy lần Biển quen thuộc mang Thiên Trọng Tuyết cùng Thất Bộ đi đến Thương Vô Chi Đảo.

Dọc theo đường đi Thất Bộ luôn theo sát Thiên Trọng Tuyết bảo hộ anh không bị quái vật bất ngờ tấn công, Biển thì đi phía trước sát quái mở đường.

Khi đoàn người tới được đảo trung tâm thì đúng là mất một phen công phu. Tiếp tục đọc “Bảo bối thiên hạ – Chương 13 (Q1)”