Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 103: Cô ta không đẹp bằng anh!

Tiếp tục đọc “Chương 103 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 102 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 102: Y là Rồng!

Tiếp tục đọc “Chương 102 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 101 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 101: Chiến lược tình yêu của Hynes

Tiếp tục đọc “Chương 101 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Cảm nhận về Lạc Trì – Dư Trình

Đọc xong bộ này cảm thấy thổn thức thế nào ấy nên phải kiếm mấy bài bình đọc, sẵn tiện giới thiệu mọi người đọc luôn. Nhà mình nhỏ, không biết có ai đọc không nhưng cứ post =))) Mình không giỏi văn, không biết viết cảm nhận nên chỉ có thể dịch từ bài bên Trường Bội thôi.

Tiếp tục đọc “Cảm nhận về Lạc Trì – Dư Trình”