Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 6 – Hung thủ chết mất rồi

Ngỗ tác tiên sinh | Trường Sinh Thiên DiệpThiên

Quyển I: Sở tiên sinh muốn làm quan

Vụ 6: Hung thủ chết mất rồi

Tiếp tục đọc “Ngỗ tác tiên sinh – Vụ 6 – Hung thủ chết mất rồi”

Chương 114 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 114: Lời tỏ tình cực đoan

Tiếp tục đọc “Chương 114 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”

Chương 113 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ

Hắc hóa Thánh kỵ sĩ | Vụ Thỉ Dực

Đàm Ưu | Hân

Chương 113: Tốt nghiệp và tin tức của nữ chính

Tiếp tục đọc “Chương 113 – Hắc hóa Thánh kỵ sĩ”